Sản phẩm

DocPro là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc

Các gói cho hệ thống DOCPRO

GÓI/CHỨC NĂNG
STANDARD
BUSSINESS
PREMIUM
Quản trị hệ thống người dùng
Quản lý kho lưu trữ
Quản lý kho lưu trữ tài liệu nội dung số
Quản lý kho lưu trữ vật lý/ Mô phỏng kho vật lý 3D --
Tích hợp máy quét/ Đồng bộ dữ liệu từ máy tính cá nhân
Quản lý tài liệu cá nhân
Nhận dạng, trích xuất thông tin (OCR) Miễn phí 10.000 trang tài liệu Miễn phí 100.000 trang tài liệu Miễn phí 200.000 trang tài liệu
Mượn trả hồ sơ
Tìm kiếm hồ sơ/ Mượn hồ sơ --
Duyệt và theo dõi hồ sơ mượn trả --
Tìm kiếm tài liệu
Quản trị công việc
Quản lý thông tin cá nhân
Báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê tài liệu/ Báo cáo thống kê người dùng
Báo cáo thống kê công việc/ Báo cáo thống kê kho
Báo cáo thống kê theo yêu cầu khách hàng -- --
Quy trình thủ tục
Quản lý quy trình/ Đăng ký và giải quyết thủ tục --
Bảo mật
Bảo mật người dùng/ Bảo mật tài liệu --
Bảo mật tài liệu nâng cao --
Phiên bản Mobile
Ứng dụng Android/ Ứng dụng IOS --
Quản lý văn bản
Quản lý công văn đến/ Quản lý công văn đi -- --
Phê duyệt công văn/ Tạo dự thảo công văn -- --
Quản lý xử lý công việc theo văn bản
Chuyển văn bản/ Tạo công việc -- --
Phê duyệt công văn/ Tạo dự thảo công văn -- --
Quản lý lịch điều xe
Quản lý lịch điều xe/ Tạo lịch điều xe --
Phê duyệt lệnh điều xe --
Quản lý lịch phòng họp
Quản lý lịch phòng họp/ Tạo lịch phòng họp --
Phê duyệt phòng họp --
Quản lý lịch công tác
Quản lý lịch công tác/ Tạo công việc --
Phê duyệt công văn --
Quản lý tài sản
Tạo, cập nhật tài sản/ Giao tài sản --
Thu hồi tài sản --
Triển khai, bảo hành, hỗ trợ
Quy mô sử dụng Tối đa 50 users Tối đa 200 users Tối đa 500 users
Số lượng tài liệu Không giới hạn
Triển khai hệ thống Miễn phí
Bảo hành hệ thống 12 tháng
Hỗ trợ support 24/7 oncall hoặc teamview, khi có sự cố đặc biệt có thể onsite 24/7
Nâng cấp Module
Nâng cấp thêm modules Có thể lựa chọn modules ở Premium Cập nhật các modules mới nhất
Hãy dùng thử ngay để trải nghiệm sức mạnh quản trị thông tin, tài liệu của DOCPRO !