Sản phẩm

DocPro là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc

Các gói cho hệ thống DOCPRO

GÓI/CHỨC NĂNG
STANDARD
PRO
ENTERPRISE
FREE-WEB
Thuê DC FSI
Quản trị hệ thống người dùng
Quản lý người dùng
Profile cá nhân
Thông báo
Quản lý hệ thống
Backup-restore
Quản lý tài liệu
Xây dựng và quản lý kho tài liệu cá nhân
Chia sẻ và sử dụng kho tài liệu chung
Báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê tài liệu
Báo cáo thống kê người dùng
Báo cáo công việc
Bảo mật
Bảo mật người dùng
Bảo mật tài liệu
Support 2/7, 8/24 7/7, 16/24 24/24 7/7 Online
Quy mô 50 users 150 300 1 By users
Giá 400.000.000 800.000.000 1.500.000.000 0 50.000.000/năm
  • 100vnd/pages cho các gói tiếp theo
  • 500k vnd/ users cho các yêu cầu mở rộng
  • Support 3-4tr/tháng
  • Gói FREE user: 1G/tháng
Hãy dùng thử ngay để trải nghiệm sức mạnh quản trị thông tin, tài liệu của DOCPRO !